INNMELDING

Medlemsbetingelser

Hos Aspervika Trim&Turn er det 1 dugnad per gymnast. Her er et skriv ang. dugnad som

fylles ut og sendes i retur. Det skal være et skriv per gymnast.

Alle gymnaster må melde seg inn elektronisk før en blir medlem.

Ved påmelding til treff/festivaler/konkuranser kan Aspervika Trim & Turn ikke tilbakebetale innbetalt kontingent etter påmeldingsfrist er utløpt. Dette grunnet at ved eksterne arrangement er kontingeneten viderebetalt til arrangør. Ved interne arrangement er pengene brukt på mat, materiale, innleide trenere etc

Alle gymnaster må stille i treningsklær. Gymnaster med lengde på håret må ha dette samlet i hårstrikk.

Vedlagt skriv til lov for alle turnforeninger underlagt Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Aspervika Trim & Turn forplikter seg til å følge denne loven.

Elektronisk påmelding

Da er vi klare for sesongen Turnåret 2014/2015. Fra høsten 2014 blir det tatt i bruk et nytt påmeldingsystem; MySoft. Dette er Norges Gymnastikk og Turnforbunds (NGTF) system som alle turnforeninger i Norge skal ha tatt i bruk innen utgangen av 2014.

Nytt her er at kontingenten blir separat fra treningsavgiften. Dvs at det pr. kalenderår blir sendt ut regning på kontingent og ved turnoppstart kommer regningen på treningsavgiften. Summen blir totalt sett den samme.

Alt av påmeldinger til treff og stevner/festivaler blir også gjort via MySoft fra og med dette turnåret.

Nå har vi i Aspervika Trim & Turn «øvet oss» med elektronisk påmelding så overgangen blir ikke stor for oss. Dette gjør påmeldingen enklere;

1. Først må du bli medlem i turnforeningen. Følg da denne lenken. Etter at du har fylt ut alt her får du en e-post med brukernavn og passord.
http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_bli_medlem?p_o3_pk_id=243

2. Nå som du har brukernavn og passord (som heldigvis kan forandres….) går du inn via denne lenken og registrer deg på de partiene du ønsker å delta på.
http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_tilgj_partier?p_o3_id=243

Det har begyndt å komme noen spørsmål ang. påmeldingene. Her
kommer noen svar som muligens kan oppklare litt;

Trinn 1: Først melder man seg inn. Du kan sette opp partiønske her om du vil.

Trinn 2: Deretter får en en e-post med brukernavn og passord. Dette
brukes så til å gå inn og sette opp alle partiønsker. For om en skal gå
på mer enn ett parti er det ikke mulig å sette det inn under trinn 1.
Pass derfor på at du får kvittering på alle partiønsker du har meldt deg på.

Trinn 3: Betaling. Faktura kommer tilsendt senere. Du får i e-posten
info om hva beløpet kommer til å bli.
Dersom dere har problemer med å få dette til så går det ann å se en enda mer utfyllende brukerveiledning som Sandved Turn har laget her.