HISTORIKK

Historikk

I 2000 startet Sandved Turn opp en ”filial” i gymsalen på Aspervika skole.

Først var det bare for de aller yngste og så fulgte det på med partier for større barn og voksne.

I styret til Sandved Turn i 2006 satt det både foreldre til barn som trente i gymsalen på Sandved skole og i gymsalen på Aspervika skole. Aspervika stod for 1/3 av medlemsmassen.

Det ble på et styremøte stilt spørsmål om hvorfor Aspervika i det hele ”lå under” Sandved ? Det ble ganske unaturlig syntes flere både med hensyn til geografiske avstander og at det ikke lengre var noen som bandt disse to ”avdelingene” sammen.

Wenche Eikeskog fra Aspervika fremmet et forslag om å dele foreningen i to. Dette gikk styret i Sandved Turn enstemmig inn for.

Det viste seg at det ikke var mulig å dele en forening i to.  Løsningen ble da at Sandved Turn fortsatte som før og det ble dannet en ny forening i Aspervika; Aspervika Trim & Turn.

De som gjorde dette mulig var de av Sandved Turns styre-medlemmer som hadde barn som trente i Aspervika. Dette var Oddbjørn Auglend og Elin Edland Bore. De fikk også veldig god hjelp av Siv Merete Gausel som også er ansatt.

Foreningen ble offisielt etablert 1. desember 2006.

Den første fanen vår var tegnet og laget av Ingfrid Sporaland. Logoen vår er utarbeidet av Geir Hetland.

Ved oppstart hadde vi 110 medlemmer fordelt på 6 partier.