STYRET

Styret

Styret i Aspervika Trim & Turn 2022-2023 består av: 

  NAVN TELEFON MAIL
Leder: Sofie Gausel 90239888 leder@aspervikatrimogturn.no
Nestleder: Irene Landa 90236091  
       
Kasserer: Kristoffer Nagell- Dahl   regnskap@aspervikatrimogturn.no
Materialforvalter: Siri Gausel    
Barnerepresentant: Irene Landa    
Webansvarlig: Geir Hetland  95805705  webmaster@aspervikatrimogturn.no
Ungdomsrepresentant: Sofie Gausel 90239888  
       
       
       

Trener kontakt:

Trener:                       Siv Merete Gausel 41841471  post@aspervikatrimogturn.no

Styret:

 

 

Beskrivelse av Styrets oppgaver og verv:

Alle i styret får en oppgave. På hvert styremøte skal hvert styremedlem fortelle hva som er nytt fra deres verv. Alle bør være informert om hva som skjer til en hver tid. Bør være punktet før Eventuelt.

Verv 1; Søknadansvarlig. Søker om sponsormidler, komunale stønader etc. Søker også om leie av hall/skole til treninger. Og andre søknader som måtte dukke opp. Må også være sponsoransvarlig. Det vil si holde kontroll på hvor lenge hver sponsorperiode er. Gi beskjed til webmaster når en reklame skal fjernes på nettsiden etc.

Verv 2; Medlemansvarlig.
-Gir til trenere oppdaterte medlemslister hver måned. Sett av en fast dato. Er det avvik her fra treners oppropsliste må en se til at det eventuelt nye medlemmet registere seg/at trenere får vite om noen gymnaster har valgt og si opp sitt medlemskap. Må også ha en levende dialog med trener, er bindeleddet mellom trener og styret.
-Har en gymnast ikke møtt opp på de siste tre treningene må du ta kontakt og høre om gymnasten er syk, sluttet etc.
-Har en gymnast vært på mer enne en trening uten og registere seg må også ta tak.

Verv 3; Sekretær. Skrive referat, årsraport, bestill rom på skolen til styremøter og interne arrangement som f.eks. bingo, IG. Sende ut alt som skal sendes ut til medlemmer. Bruk MySoft.

Verv 4; Materialforvalter. Se til at vi alltid har det vi trenger på lager av f.eks.tallerker, drikkebeger etc. Skal også se til at vi har et fornuftig lager av T-skjorter. Ha kontroll på at vi har nok gevinster etc. Om vi skal ha en massebestilling på dresser e.l. har en ansvar for dette. Ha oversikt over hvem som til en hver tid
låner klær fra turnen; styret låner overtrekksdresser og trenere låner strikkegenser. Husk og få tilbake etter endtr
periode.

Verv 5; Dugnadsansvarlig. Se til at alle utfører sin dugnad. Husk at vi fra turnstart Høsten 2015 skal starte med en dugnad pr. gymnast og ikke en dugnad pr. familie som er dagens praksis. Voksne slipper dugnad. Ansatte slipper dugnad.

Verv 6; Ansvarlig for alt av påmeldinger. Det vil si ha sitt navn på innbydelsene vi sender ut slik at det er den personen som mottar påmeldingene og setter opp en endelig liste over hvem som skal delta på hva. Om det skal være skyss til et av disse påmeldingen har en også ansvar for å bestille dette. Og hva annet som skulle dukke opp (om noen vil melde seg av. Prøve og melde seg på etter fristen etc.). Ansvar fra invitasjon blir utsendt til arrangementet er avsluttet. Går under vervet Nestleder?

Verv 7; Kasserer. Føre regnskap. Stille med vekslepenger under interne arrangement. Gi videre beskjed til den som har ansvar om innbetalinger. f. eks. NN har betalt seg fri fra dugnad. NN har betalt 345,- på loddbok nr. 5, NN har betalt 300,- for BTF etc. Skal hver måned sende ut månedsregnskap til alle styremedlemmer.

Verv 8; Webmaster. Ha en oppdatert og levende nettside.

Verv 9; Styreleder. Skal sy alt dette i sammen samt ha hovedansvar for at det funker.

ALLE; Hvert arrangement vi har bør fordeles slik at et styreverv har hovedansvar for et arrangement. Bør ruleres.

Februar 2015

Hvordan bli styremedlem ?

Vi som sitter i styret her i Aspervika Trim&Turn er «vanlige» foreldre som gjøre dette på dugnad. Siden dette er en jobb som krever en god del mer enn vanlig  dugnadsinnsats har hvert styremedlem noen goder. Disse er :

– Hvert familiemedlem får partiavgift  kr. 1,-

– Et av dine barn får delta på et turntreff/festival gratis

– Dine  barn slipper å selge lodd

– Du får en av turnens flotte T-skjorter gratis

Vi trenger deg til styret vårt. Dette er arbeid som passer for alle. Vi har mange forskjellige oppgaver i løpet av turnåret. Ta kontakt på vår e-postadresse om du er interessert:         leder@aspervikatrimogturn.no

Inforskriv til nye styremedlemmer

Februar 2014