TURNKALENDER

              Turnkalender høsten 2022
29. august             Trimmen starter opp
 
8. september          Ut på tur. Strikkekafé på Gramstad
 
5. oktober            Ut på tur. Matkveld med tema vegetarmat
 
10.-14. oktober         Høstferie. Skolen holder stengt og det blir ikke trening

18.november  Ut på tur. Juleverksted. Vi lager dørkrans
 
6. desember              Ut på tur. Juleavslutning

Siste treningsdag før jul blir 29. november. Vi ønsker alle våre medlemmer og deres familie
en riktig god jul. Vi starter opp etter jul 9. januar.
              Turnkalender vår 2022
10. januar           Turnen starter opp igjen etter juleferien
 
19. januar           Strikkekafé for voksne, MERK ny dato !
 
15. januar           Ut på tur
 
5. februar           Turntreff, 1.-10. trinn. Se eget info Påmelding innen 28. januar
 
10. februar         Årsmøte
 
12. februar         Ut på tur
 
28.feb.-4. mars  Vinterferie, ingen trening
 
26. mars            Ut på tur
 
11.-19. april       Påskeferie. Skolen stengt, ingen trening
 
26. april             Siste trening før sommerferien
 
27. april             Strikk på tur
 
30. april             Ut på tur
 
2. mai                IG-samling for gymnaster i skolealder. Se egen info her. Påmelding innen 26. april
 
3. mai                Vårmønstring i Hana-hallen kl.17.30. Se egen info her
 
9. mai                Treneravslutning
 
10. mai              Avslutning volleyballen
 
17. mai              Vi går i folketoget. Se egen info her
 
20. mai              Generalsamling for alle påmeldte til Barnas Turnfestival
 
21.-22. mai        Barnas Turnfestival. Se eget info. Påmelding innen 15. mars
 
9.-13. juni          Volleyballtur til Cinque Terre
 
?. juni                Kongeparken 4.-10. trinn
   Hele turnkalenderen for vår 2022 kan lastes ned her  

              Turnkalender høst 2021

  24. august                Trenersamling  

6. september           Turnen starter opp
 
25. september         Ut på tur. Se egen info her
 
2. oktober                Turnsamling, gymnaster i skolealder. Se egen info her Påmelding innen 26. september
 
6. oktober                Strikkekveld for voksne. Se egen info her
 
11.-15. oktober       Høstferie. Skolen holder stengt og det blir ikke turn
 
23.oktober               Turntreff på Sola, partiet 4.-8, trinn. Eget info kommer

  30.oktober             Ut på tur. Se egen info her
 
20.november           Ut på tur. Se egen info her Påmelding innen 15. nov.
 
29. november          Idrettens Grunnstige. Se egen info her Påmelding innen 15. nov.
 
30.november           Juleoppvisning i Hanahallen. Se egen info her

3.desember          Juleverksted. Se egen info her Påmelding innen 15. nov.

Siste treningsdag før jul blir 23. november. Vi ønsker alle våre medlemmer og deres familie en riktig god jul. Vi starter opp etter jul 10. januar.  Hele turnkalenderen for høsten 2021 kan lastes ned her  

              Turnkalender vår 2021

1.-5. mars               Vinterferie, ingen trening

17. mars                  Strikke kafe. Se egen info.

19.-20.mars          Kretsting, for tillitsvalgte

29. mars-6. april        Påskeferie. Skolen stengt, ingen trening

27. april                     Siste trening før sommerferien

3. mai                         IG-samling for gymnaster i skolealder. AVLYST GRUNNET CORONA

4. mai                        Vårmønstring i Hana-hallen kl.17.30. AVLYST GRUNNET CORONA

10. mai                     Treneravslutning

11. mai                     Avslutning volleyballen

17. mai                    Vi går i folketoget. AVLYST GRUNNET CORONA

28. mai                    Generalsamling for alle påmeldte til Barnas Turnfestival.AVLYST GRUNNET CORONA

29.-30. mai           Barnas Turnfestival AVLYST GRUNNET CORONA

10.-14. juni             Volleyballtur til Cinque Terre, for påmeldte. AVLYST GRUNNET CORONA

23.-27. juli              Landsturnstevne, for påmeldte. AVLYST GRUNNET CORONA

Turnkalender vår 2021 kan lastes ned her.

              Turnkalender høst 2020

25. august            Trenersamling

31. august             Turnen starter opp

25. september    Bingo. Se egen  info 

26. september   Turnsamling, gymnaster i skolealder. Se egen info. Direkte påmelding. Påmeldingsfrist er 18. september

30. september   Strikkekveld for voksne. Se egen info

5.-9. oktober       Høstferie. Skolen holder stengt og det blir ikke turn

8. november        Turntreff på Sola, fra 5. trinn. AVLYST GRUNNET CORONA

30. november     Idrettens Grunnstige. AVLYST GRUNNET CORONA

1. desember        Juleoppvisning i Hanahallen. AVLYST GRUNNET CORONA

Siste treningsdag før jul blir 24. november. Vi ønsker alle våre medlemmer og deres familie en riktig god jul. Vi starter opp etter jul 4. januar.

Turnkalender høst 2020 kan lastes ned her.

              Turnkalender høst 2019

27. august                Trenersamling

2. september          Turnen starter opp

9.-10. september Åpne treninger på alle parti. Mer info kommer

27. september       Bingo. Se eget info her

28. september      Turnsamling, gymnaster i skolealder. Se egen info her. Gå til direkte påmelding her.

3. oktober                Strikkekveld for voksne. Se egen info her

7.-11. oktober        Høstferie. Skolen holder stengt og det blir ikke turn

14.-18. november Trenerkurs til Danmark

2. desember           Idrettens Grunnstige. Se egen info her. Gå til direkte påmelding her Påmeldingsfrist er 20. november 2019

3. desember          Juleoppvisning i Hanahallen. Se egen info her