TURNKALENDER

              Turnkalender vår 2021

1.-5. mars               Vinterferie, ingen trening

17. mars                  Strikke kafe. Se egen info.

19.-20.mars          Kretsting, for tillitsvalgte

29. mars-6. april        Påskeferie. Skolen stengt, ingen trening

27. april                     Siste trening før sommerferien

3. mai                         IG-samling for gymnaster i skolealder. AVLYST GRUNNET CORONA

4. mai                        Vårmønstring i Hana-hallen kl.17.30. AVLYST GRUNNET CORONA

10. mai                     Treneravslutning

11. mai                     Avslutning volleyballen

17. mai                    Vi går i folketoget. AVLYST GRUNNET CORONA

28. mai                    Generalsamling for alle påmeldte til Barnas Turnfestival.AVLYST GRUNNET CORONA

29.-30. mai           Barnas Turnfestival AVLYST GRUNNET CORONA

10.-14. juni             Volleyballtur til Cinque Terre, for påmeldte. AVLYST GRUNNET CORONA

23.-27. juli              Landsturnstevne, for påmeldte. AVLYST GRUNNET CORONA

Turnkalender vår 2021 kan lastes ned her.

              Turnkalender høst 2020

25. august            Trenersamling

31. august             Turnen starter opp

25. september    Bingo. Se egen  info 

26. september   Turnsamling, gymnaster i skolealder. Se egen info. Direkte påmelding. Påmeldingsfrist er 18. september

30. september   Strikkekveld for voksne. Se egen info

5.-9. oktober       Høstferie. Skolen holder stengt og det blir ikke turn

8. november        Turntreff på Sola, fra 5. trinn. AVLYST GRUNNET CORONA

30. november     Idrettens Grunnstige. AVLYST GRUNNET CORONA

1. desember        Juleoppvisning i Hanahallen. AVLYST GRUNNET CORONA

Siste treningsdag før jul blir 24. november. Vi ønsker alle våre medlemmer og deres familie en riktig god jul. Vi starter opp etter jul 4. januar.

Turnkalender høst 2020 kan lastes ned her.

              Turnkalender høst 2019

27. august                Trenersamling

2. september          Turnen starter opp

9.-10. september Åpne treninger på alle parti. Mer info kommer

27. september       Bingo. Se eget info her

28. september      Turnsamling, gymnaster i skolealder. Se egen info her. Gå til direkte påmelding her.

3. oktober                Strikkekveld for voksne. Se egen info her

7.-11. oktober        Høstferie. Skolen holder stengt og det blir ikke turn

14.-18. november Trenerkurs til Danmark

2. desember           Idrettens Grunnstige. Se egen info her. Gå til direkte påmelding her Påmeldingsfrist er 20. november 2019

3. desember          Juleoppvisning i Hanahallen. Se egen info her