INNMELDING

Medlemsbetingelser

Alle gymnaster må melde seg inn elektronisk før en blir medlem.

Start med å benytte følgende link: https://medlemskap.nif.no/ Se vedlagt brukerveiledning  dersom du behøver hjelp.

Husk at medlemskapet ditt er personlig og du er medlem til du selv melder deg ut av foreningen. Kontingenten varer et kalenderår. Partiavgift betales  pr. semester. Du må også laste ned Spond og melde deg på turnes side der, bruk kode:
DCZDM. Her gir en beskjed om en kommer på trening uke for uke etc.

Vedlagt skriv til lov for alle turnforeninger underlagt Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Aspervika Trim & Turn forplikter seg til å følge denne loven.

Elektronisk påmelding   – Brukerveiledning

Nye medlemmer kan opprette idrettens ID og melde seg inn i klubben. Følg brukerveiledningen som er vedlagt.

Innmelding i klubben