Status for oppstart høsten 2021.

Vi har nå fått 2 stykker som har meldt seg til styret, og vi kan dermed drive videre. Optimalt sett skulle vi også hatt 1 person til inn i styret, fortrinnsvis fra gruppen 1-3 trinn. Ta gjerne kontakt med leder@aspervikatrimogturn.no for å melde deg.

Oppstart 30. August

Vi har åpnet for påmelding til høsten partier. Påmelding skjer via https://imsapp.nif.no/ for dere som allerede er medlem og skal melde dere på et parti.

Plassene er begrenset så meld deg på allerede nå for å sikre plass.

Ny medlemmer kan følge instruksjonen her for å opprette bruker:

https://www.aspervikatrimogturn.no/Infobrev/Innmelding%20i%20klubben.pdf

Vi skal også som nevnt tidligere bruke SPOND i år. Viktig å laste ned appen til iPhone eller android. Koden er DCZDM for Aspervika Trim og Turn. Trenger dere hjelp, så kan dere ta kontakt med medlemsansvarlig@aspervikatrimogturn.no

Viktig melding angående oppstart høsten 2021

Aspervika Trim og Turn sendte tidligere i vår ut en melding om at vi var avhengig av at noen meldte seg til styret og som hjelpetrenere nå til oppstart høsten. Dessverre er det ingen som har meldt seg og det vil da i praksis bety at vi ikke har mulighet til å drive foreningen videre. Vi ønsker derfor å gjøre et siste forsøk på å få noen til å melde seg. Dersom ingen melder seg, må vi dessverre vurdere og avvikle driften av Aspervika Trim & Turn og gymnastene står uten et turn tilbud i august.

Å være medlem av styret er ikke en jobb som krever så veldig mye. Vi har møte 1 gang i måneden og hvert styremedlem har sitt verv. Krever ingen forkunnskaper og det er arbeid som alle kan gjøre. Les mere om det forskjellige verv her: https://aspervikatrimogturn.no/styret/

Å være hjelpetrener innebærer å møte opp på alle treningene der ditt barn er. Du møter i treningsklær og hjelper hovedtrener med gjennomføring av turntimen. Dette inkluderer rigging / rydding i samarbeid med gymnaster, sikring og motivering. Dette er en kjekk arbeidsoppgave og du blir kjent med andre barn i ditt barns nærmiljø. Gjelder partiene 1-3 trinn og 4-10 trinn.

Oppsettet til høstens parti står oppført under (oppsettet er litt annerledes enn i vår):

Mandag:

16:10-16:55 Barn med foreldre Gruppe 1

17:00-17:45 Barn med foreldre Gruppe 2

18:00-18:55 1-3 Trinn

19:00-19:55 GymX

Tirsdag:

17:00-17:55 4-10 Trinn

18:00-18:55 4-10 Trinn

19:00-20:30 Volleyball

Vennligst ta kontakt med leder@aspervikatrimogturn snarest dersom du kunne tenkt å melde deg til styret eller som hjelpe trener.

Vi setter frist til søndag 20. juni. Har vi ikke foreldre som har meldt seg til da, blir det ikke turn til høsten desverre.

Siste trening før sommeren

Da er vi kommet til turnårets siste trening. Det har vært et annerledes år med koronarestriksjoner som begrenset antall i gymsalen, håndvask, fotvask og nedvask av alt utstyret etter hver turntime. Men vi har klart det. Vi takker alle for den gode innsatsen.

Som dere har sett av både høstens og vårens turnkalender har nesten ingen av de planlagte arrangementene kunnet bli gjennomført. Økonomisk har dette vært et stort tap for foreningen vår. Og trist har det vært for gymnastene og også oss foreldre som ikke har fått sett hva våre barn har øvd på i gjennom året.

Økonomi; Turnen er avhengig av inntekter fra partiavgift (medlemskontingenten går til forbundet), inntekter på arrangement og innsatsen av oss foreldre via dugnad. Om alle gjør sin del og vi hadde kunnet arrangert planlagte arrangement hadde ting gått rundt.

Sportslig; Vi savnet å kunne tilby trening til alle som ønsket det i alle aldersgrupper men restriksjoner gjorde at det kunne kun være 20 gymnaster på hver gruppe samt voksne over 20 år har mistet mye trening.

Drift; Foreldre som har hatt styreverv har hatt et utfordrende år med nytt medlemssystem, koronarestriksjoner mm. Nye styremedlemmer til neste turn-år får god hjelp av erfaringer som allerede er gjort. Vi kommer også til å benytte oss av SPOND neste turn-år. Gruppekode DCZDM om du allerede ønsker å tilmelde deg.

For at det skal være mulig å starte opp trening igjen etter sommeren har vi behov for at nye foreldre melder seg som hjelpetrenere og styremedlemmer. Ta gjerne kontakt via e-post til leder@aspervikatrimogturn.no

Vi ønsker alle våre medlemmer med familie en riktig fin vår og sommer. Håper å se deg tilbake på høstsemesteret.

KOM BLI MED, SÅ SKAL DU SE – AT BØY OG TØY ER SKIKKELIG GØY 😊