Siste trening før sommeren

Da er vi kommet til turnårets siste trening. Det har vært et annerledes år med koronarestriksjoner som begrenset antall i gymsalen, håndvask, fotvask og nedvask av alt utstyret etter hver turntime. Men vi har klart det. Vi takker alle for den gode innsatsen.

Som dere har sett av både høstens og vårens turnkalender har nesten ingen av de planlagte arrangementene kunnet bli gjennomført. Økonomisk har dette vært et stort tap for foreningen vår. Og trist har det vært for gymnastene og også oss foreldre som ikke har fått sett hva våre barn har øvd på i gjennom året.

Økonomi; Turnen er avhengig av inntekter fra partiavgift (medlemskontingenten går til forbundet), inntekter på arrangement og innsatsen av oss foreldre via dugnad. Om alle gjør sin del og vi hadde kunnet arrangert planlagte arrangement hadde ting gått rundt.

Sportslig; Vi savnet å kunne tilby trening til alle som ønsket det i alle aldersgrupper men restriksjoner gjorde at det kunne kun være 20 gymnaster på hver gruppe samt voksne over 20 år har mistet mye trening.

Drift; Foreldre som har hatt styreverv har hatt et utfordrende år med nytt medlemssystem, koronarestriksjoner mm. Nye styremedlemmer til neste turn-år får god hjelp av erfaringer som allerede er gjort. Vi kommer også til å benytte oss av SPOND neste turn-år. Gruppekode DCZDM om du allerede ønsker å tilmelde deg.

For at det skal være mulig å starte opp trening igjen etter sommeren har vi behov for at nye foreldre melder seg som hjelpetrenere og styremedlemmer. Ta gjerne kontakt via e-post til leder@aspervikatrimogturn.no

Vi ønsker alle våre medlemmer med familie en riktig fin vår og sommer. Håper å se deg tilbake på høstsemesteret.

KOM BLI MED, SÅ SKAL DU SE – AT BØY OG TØY ER SKIKKELIG GØY 😊

Strikkekveld 19.mars 2021

Det ble tilbudt kurs i smockstrikk og de som ønsket det kunne følge dette og få begynt på et pannebånd. De som ønsket å strikke på eget prosjekt kunne det. Noen kom for voksentid og prat. Det var salg av mat, drikke og lodd.

Strikke-kafé Onsdag 17.mars kl.18:30

Aspervika Trim & Turn inviterer medlemmer og foreldre av medlemmer til en strikke-kafé. Du kan også invitere med deg en venn eller to i tillegg. Vi skal være på kokekjøkkenet på skolen.

Det blir salg av kake og drikke samt en liten utlodning.

Du trenger ikke å være verdensmester for å komme. Her er det plass til alle. Noen er erfarne og kan bidra med hjelp, andre er nybegynnere. Vi kan inspirere hverandre.

Det blir også et «Mini-kurs» for de som ønsker det; Skøyenbånd, et kjekt pannebånd som ser mer avansert ut enn det er 😊

Ta med deg strikketøyet og kom! Grunnet smittevern er det begrenset antall plasser og påmelding via sms til 41841471.

Ønskes pakke med garn og pinner kan dette ordnes. Koster 100,- og betales via vipps.

Vi gleder oss til å se deg 😊

Til alle medlemmer hos Aspervika Trim & Turn

Aspervika Trim & Turn er en foreldredreven trim- og turnforening. Det vil si at det er foreldre som sitter i styret til turnen, driver aktivitetene samt stiller på dugnad der det trengs. Dette gjør vi for at barna våre skal ha et tilbud i bydelen og vi skal slippe å levere de i sentrum.

Slik situasjonen er pr. dags dato er det hardt å stille opp frivillig. Vi er pålagt å bruke et medlemssystem som ikke virker samt forholde oss til raskt endrende restriksjoner fra regjering og kommune. De strenge restriksjonene gjør at vi ikke får starte opp treningene våre. Det ble lettet opp slik at vi denne uken kunne ha 10 medlemmer inne i gymsalen samtidig og disse måtte holde 1 meters avstand. Skolen måtte også godkjenne utleie. Skolen har ikke godkjent at vi kunne låne gymsalen enda.

Og drive med kun 10 medlemmer samtidig og med en meters avstand er umulig. Ikke får vi mer treningstid og ikke er en medlem mer verdt enn en annen. Alle må få samme tilbud. Nå satser vi på at det på onsdag åpnes opp for trening slik vi hadde det før jul. Hvis ikke skal styret ha et hastemøte onsdag og planlegge veien videre for Aspervika Trim & Turn.

Da det gjelder betaling;

Aspervika Trim & Turn er ikke et kommersielt tilbud som et treningssenter og kan derfor ikke sidestilles med dette. Og derfor har vi en betraktelig lavere pris. Vår medlemsorganisasjon går under Frivillige lag og organisasjon. Vi kan ikke søke om tapte medlemsinntekter. Så det er opp til oss foreldre å velge om vi ønsker at Aspervika Trim & Turn skal bestå også etter korona. Dette gjør vi med å betale faktura som vi nå har fått på Partiavgift. Kontingent kommer i tillegg.

Et hjertesukk fra foreldre som nå egentlig mest ønsker å kaste inn håndkle men velger å stå på litt til. For det kan vel bare bli bedre?…