Siste trening før sommeren

Da er vi kommet til turnårets siste trening. Det har vært et annerledes år med koronarestriksjoner som begrenset antall i gymsalen, håndvask, fotvask og nedvask av alt utstyret etter hver turntime. Men vi har klart det. Vi takker alle for den gode innsatsen.

Som dere har sett av både høstens og vårens turnkalender har nesten ingen av de planlagte arrangementene kunnet bli gjennomført. Økonomisk har dette vært et stort tap for foreningen vår. Og trist har det vært for gymnastene og også oss foreldre som ikke har fått sett hva våre barn har øvd på i gjennom året.

Økonomi; Turnen er avhengig av inntekter fra partiavgift (medlemskontingenten går til forbundet), inntekter på arrangement og innsatsen av oss foreldre via dugnad. Om alle gjør sin del og vi hadde kunnet arrangert planlagte arrangement hadde ting gått rundt.

Sportslig; Vi savnet å kunne tilby trening til alle som ønsket det i alle aldersgrupper men restriksjoner gjorde at det kunne kun være 20 gymnaster på hver gruppe samt voksne over 20 år har mistet mye trening.

Drift; Foreldre som har hatt styreverv har hatt et utfordrende år med nytt medlemssystem, koronarestriksjoner mm. Nye styremedlemmer til neste turn-år får god hjelp av erfaringer som allerede er gjort. Vi kommer også til å benytte oss av SPOND neste turn-år. Gruppekode DCZDM om du allerede ønsker å tilmelde deg.

For at det skal være mulig å starte opp trening igjen etter sommeren har vi behov for at nye foreldre melder seg som hjelpetrenere og styremedlemmer. Ta gjerne kontakt via e-post til leder@aspervikatrimogturn.no

Vi ønsker alle våre medlemmer med familie en riktig fin vår og sommer. Håper å se deg tilbake på høstsemesteret.

KOM BLI MED, SÅ SKAL DU SE – AT BØY OG TØY ER SKIKKELIG GØY 😊