Påskeaktivitet mandag 13. April

Minner om påskeaktiviteten 13. April. Aktiviteten er for alle medlemmer og vil forgå ute på et stort område slik at alle blir godt spredd.

Har delt opp i alderstrinn slik at det blir minst mulig samtidig. Har en søsken på turn kan en samle disse og komme samtidig om en ønsker det.

Oppmøte utenfor gymsalen. Husk hansker.

Under skolealder kl.13:00

1.-4. trinn kl.14:00

Fra 5. trinn kl.15:00

Muligens påskeharen har noe til alle som gjennomfører aktiviteten?…