Velkommen til Årsmøte 2019, torsdag 7. februar

Velkommen til Aspervika Trim & Turn sitt Årsmøte 2019

Tid: Torsdag 07. februar 2019 kl.18.00

Sted: Aspervika skole, møterommet

Det vil bli servert noe å drikke samt noe å spise.

Saker til behandling:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 til å signere protokoll
 4. Behandle årsmelding 2018
 5. Behandle regnskap for 2018 i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Vedta Budsjett 2019
 9. Valg av styret:
 • Leder og Nestleder
 • Styremedlemmer
 • Varamedlemmer
 • 2 revisorer
 • Representant fra trenerne
 • Valgkomitè 2019

Forslag til årsmøtet sendes til leder på e-post (leder@aspervikatrimogturn.no) senest 30. januar 2019.

Saksliste og andre nødvendige saksdokumenter vil være tilgjengelig fra og med 04. februar. Ta kontakt med leder dersom du er interessert i dem.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Aspervika Trim & Turn

Påmelding åpen

Nå er påmelding åpen for:

– 3. desember 2018     Idrettens Grunnstige

– 2. februar 2019      Turntreff 1-4 trinn

Frist for påmelding er 25. november

Gå inn på turnkalenderen og meld deg på!

Turnseminar 10. november, Aspervika

10.november var 40 turnere og trenere samlet på Aspervika skole til høstens turnseminar.  I løpet av dagen var turnerne gjennom mange aktiviteter som: dans,  trampet, airtrack, matte øvelser, avspenning, taco til lunsj, friluftsliv og svømming i Sandvika.