Siv Merete har mottatt stipend på vegne av Turnen

Siv Merete har mottatt et stipend på vegne av turnen fra Aalgaard Bygg sitt Idrettstipend 2017.

Begrunnelsen for at vi fikk stipendet:

Aspervika Trim &Turn:

Laget har vist et spesielt ønske om å tilby aktiviteter som flest mulig skal få muligheten til å delta i. For eksempel holdes medlemskontingenten på lavest mulig nivå for å få med flest mulig. Laget ønsker samtidig å holde utøverne lengst mulig og tar vare på ungdommene etterhvert som de blir større. Utdanning av aspiranttrenere er en viktig faktor for å skape trivsel og ikke minst gode rollemodeller for de yngre. Stipendet er øremerket til utdanning av trenere. Gratulerer!

Tekst fra Aagaard Bygg sin Idrettstipend komite

mai 2017