Velkommen til Årsmøte 2019, torsdag 7. februar

Velkommen til Aspervika Trim & Turn sitt Årsmøte 2019

Tid: Torsdag 07. februar 2019 kl.18.00

Sted: Aspervika skole, møterommet

Det vil bli servert noe å drikke samt noe å spise.

Saker til behandling:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 til å signere protokoll
 4. Behandle årsmelding 2018
 5. Behandle regnskap for 2018 i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsettelse av medlemskontingent
 8. Vedta Budsjett 2019
 9. Valg av styret:
 • Leder og Nestleder
 • Styremedlemmer
 • Varamedlemmer
 • 2 revisorer
 • Representant fra trenerne
 • Valgkomitè 2019

Forslag til årsmøtet sendes til leder på e-post (leder@aspervikatrimogturn.no) senest 30. januar 2019.

Saksliste og andre nødvendige saksdokumenter vil være tilgjengelig fra og med 04. februar. Ta kontakt med leder dersom du er interessert i dem.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Aspervika Trim & Turn