Informasjon om trening

Her er link til alternativ trening i uke 4

_____________________________________________________________

Til alle idrettslag i Sandnes kommune

Denne mailen med vedlegg må distribueres til alle deres ansvarlige ledere og trenere!

Sandnes kommune har besluttet å videreføre lokal forskrift. Det betyr at kommunale idretts- og svømmehaller og garderobeanlegg fortsatt holdes stengt for organisert trening og konkurranser for breddeidretten. I tillegg holdes svømmehallene stengt for publikum i samme tidsrom.

Denne lokale forskriften vil gjelde til og med 26. januar 2021, eller frem til ny forskrift vedtas. Formålet med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i en periode med økende smittetall.

Unntak for toppidrett

Toppidrett har unntak i forskriften.

Den defineres i forskriftens §3 som: Toppidrett: Lagidrett: Øverste nivå i sin idrett. For fotball og håndball er det de to øverste nivåene. Det forutsettes en landsdekkende serie med minimum tre nivåer i den aktuelle idretten. Det er kun senior som regnes med, samt landslag/ landslagsutøvere i både senior og juniorklasse (kun en klasse under senior). Individuell idrett: Det forutsettes at utøverne har 1. – 3. plass i NM, Nordisk mesterskap, VM, EM, OL og/ eller er del av forbundets landslag på junior/ seniornivå eller er definert stipendutøvere fra Olympiatoppen.

Denne definisjonen er en justering fra tidligere toppidrettsdefinisjon. Det nye er hovedsakelig at juniorutøvere også kan betegnes som toppidrettsutøvere.

Klubber med lag og utøvere som defineres som toppidrett bes ta kontakt med Sandnes kommune for planlegging av deres aktiviteter den kommende uken.

Kontaktpersoner:

Idrettshaller

Tormod Bjørkli

Tlf. 51 33 53 86

E-post: tormod.bjorkli@sandnes.kommune.no