Til alle medlemmer hos Aspervika Trim & Turn

Aspervika Trim & Turn er en foreldredreven trim- og turnforening. Det vil si at det er foreldre som sitter i styret til turnen, driver aktivitetene samt stiller på dugnad der det trengs. Dette gjør vi for at barna våre skal ha et tilbud i bydelen og vi skal slippe å levere de i sentrum.

Slik situasjonen er pr. dags dato er det hardt å stille opp frivillig. Vi er pålagt å bruke et medlemssystem som ikke virker samt forholde oss til raskt endrende restriksjoner fra regjering og kommune. De strenge restriksjonene gjør at vi ikke får starte opp treningene våre. Det ble lettet opp slik at vi denne uken kunne ha 10 medlemmer inne i gymsalen samtidig og disse måtte holde 1 meters avstand. Skolen måtte også godkjenne utleie. Skolen har ikke godkjent at vi kunne låne gymsalen enda.

Og drive med kun 10 medlemmer samtidig og med en meters avstand er umulig. Ikke får vi mer treningstid og ikke er en medlem mer verdt enn en annen. Alle må få samme tilbud. Nå satser vi på at det på onsdag åpnes opp for trening slik vi hadde det før jul. Hvis ikke skal styret ha et hastemøte onsdag og planlegge veien videre for Aspervika Trim & Turn.

Da det gjelder betaling;

Aspervika Trim & Turn er ikke et kommersielt tilbud som et treningssenter og kan derfor ikke sidestilles med dette. Og derfor har vi en betraktelig lavere pris. Vår medlemsorganisasjon går under Frivillige lag og organisasjon. Vi kan ikke søke om tapte medlemsinntekter. Så det er opp til oss foreldre å velge om vi ønsker at Aspervika Trim & Turn skal bestå også etter korona. Dette gjør vi med å betale faktura som vi nå har fått på Partiavgift. Kontingent kommer i tillegg.

Et hjertesukk fra foreldre som nå egentlig mest ønsker å kaste inn håndkle men velger å stå på litt til. For det kan vel bare bli bedre?…