Siste trening før sommeren

Da er vi kommet til turnårets siste trening. Det har vært et annerledes år med koronarestriksjoner som begrenset antall i gymsalen, håndvask, fotvask og nedvask av alt utstyret etter hver turntime. Men vi har klart det. Vi takker alle for den gode innsatsen.

Som dere har sett av både høstens og vårens turnkalender har nesten ingen av de planlagte arrangementene kunnet bli gjennomført. Økonomisk har dette vært et stort tap for foreningen vår. Og trist har det vært for gymnastene og også oss foreldre som ikke har fått sett hva våre barn har øvd på i gjennom året.

Økonomi; Turnen er avhengig av inntekter fra partiavgift (medlemskontingenten går til forbundet), inntekter på arrangement og innsatsen av oss foreldre via dugnad. Om alle gjør sin del og vi hadde kunnet arrangert planlagte arrangement hadde ting gått rundt.

Sportslig; Vi savnet å kunne tilby trening til alle som ønsket det i alle aldersgrupper men restriksjoner gjorde at det kunne kun være 20 gymnaster på hver gruppe samt voksne over 20 år har mistet mye trening.

Drift; Foreldre som har hatt styreverv har hatt et utfordrende år med nytt medlemssystem, koronarestriksjoner mm. Nye styremedlemmer til neste turn-år får god hjelp av erfaringer som allerede er gjort. Vi kommer også til å benytte oss av SPOND neste turn-år. Gruppekode DCZDM om du allerede ønsker å tilmelde deg.

For at det skal være mulig å starte opp trening igjen etter sommeren har vi behov for at nye foreldre melder seg som hjelpetrenere og styremedlemmer. Ta gjerne kontakt via e-post til leder@aspervikatrimogturn.no

Vi ønsker alle våre medlemmer med familie en riktig fin vår og sommer. Håper å se deg tilbake på høstsemesteret.

KOM BLI MED, SÅ SKAL DU SE – AT BØY OG TØY ER SKIKKELIG GØY 😊

Strikkekveld 19.mars 2021

Det ble tilbudt kurs i smockstrikk og de som ønsket det kunne følge dette og få begynt på et pannebånd. De som ønsket å strikke på eget prosjekt kunne det. Noen kom for voksentid og prat. Det var salg av mat, drikke og lodd.

Strikke-kafé Onsdag 17.mars kl.18:30

Aspervika Trim & Turn inviterer medlemmer og foreldre av medlemmer til en strikke-kafé. Du kan også invitere med deg en venn eller to i tillegg. Vi skal være på kokekjøkkenet på skolen.

Det blir salg av kake og drikke samt en liten utlodning.

Du trenger ikke å være verdensmester for å komme. Her er det plass til alle. Noen er erfarne og kan bidra med hjelp, andre er nybegynnere. Vi kan inspirere hverandre.

Det blir også et «Mini-kurs» for de som ønsker det; Skøyenbånd, et kjekt pannebånd som ser mer avansert ut enn det er 😊

Ta med deg strikketøyet og kom! Grunnet smittevern er det begrenset antall plasser og påmelding via sms til 41841471.

Ønskes pakke med garn og pinner kan dette ordnes. Koster 100,- og betales via vipps.

Vi gleder oss til å se deg 😊